Zawód bez tajemnic: wszystko o pracy elektryka

Można z przymrużeniem oka powiedzieć, że pierwszym inżynierem i technikiem elektrykiem z prawdziwego zdarzenia był był Benjamin Franklin, który w 1752 roku skonstruował piorunochron, używając do tego latawca na metalowej lince.

Dziś jest to zawód powszechnie znany, ale praca elektryka jest niezmiernie różnorodna, a zawód pełen specjalizacji. Nie ma co się dziwić – energia elektryczna otacza nas z każdej strony,, umożliwiając funkcjonowanie naszych domów, samochodów – w zasadzie całego społeczeństwa.

Technik czy inżynier – praca elektryka a kwestie wykształcenia

Kwestie kompetencji w zawodzie elektryka zależą od wykształcenia. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku w sprawie klasyfikacji zawodów, które jest obowiązującym wykazem profesji w Polsce, wprowadza rozróżnienie na na techników elektryków i inżynierów elektryków.

Technik i inżynier to tytuły zawodowe. Do posługiwania się tym pierwszym uprawnia ukończenie szkoły ponadgimnazjalnej lub zawodowej, natomiast tytuł inżyniera zdobywa się na studiach licencjackich. Można również przejść specjalistyczne szkolenie zawodowe. Ukończenie magisterium daje prawo do stawiania przed imieniem skrótu mgr inż.

Elektryk z wyższym wykształceniem powinien dysponować większym zasobem wiedzy niż elektryk po szkole zawodowej, zaś od technika z kierunkowym wykształceniem wymaga się większej wiedzy praktycznej. Najprościej i najogólniej mówiąc, inżynierowie zajmują się kwestiami projektowymi i dokumentacją, a technicy – wykonawstwem, naprawami i konserwacją. Oczywiście mowa tu o instalacjach elektrycznych, sieciach energetycznych i urządzeniach.

wykształcenie elektryków

Wielu specjalistów w Polsce korzysta z ofert pracy za granicą dla elektryków – krótkoterminowo lub wyjeżdżając na stałe. Szczególnie w Niemczech w ostatnich czasach wzrosło zapotrzebowanie w tym zawodzie, zarówno na techników, jak i inżynierów.

Elektryk budowlany – specjalista mobilny

W codziennym życiu najbardziej pewne jest to, że spotkaliśmy się już z elektrykiem budowlanym (a poprawniej: elektroinstalatorem). Ten specjalista zajmuje się projektowaniem i wykonywaniem instalacji elektrycznej w nowych obiektach budowlanych. Często też podłącza urządzenia elektryczne i oświetlenie do działającej już instalacji. Oprócz umiejętności projektowania i czytania dokumentacji powinien cechować się dobrą kondycją fizyczną i sprawnością w używaniu elektronarzędzi.

Elektryk przemysłowy – montaż, nadzór i konserwacja sieci oraz instalacji

Monter/konserwator sieci elektrycznej to elektroinstalator ze zwiększonym zakresem obowiązków. Różnica polega na tym, że musi on dodatkowo sprawować nadzór nad wykonaną przez siebie instalacją, dokonywać napraw i prac konserwacyjnych. Taka osoba często jest zatrudniana na stałe w jednym miejscu (zakładzie produkcyjnym, fabryce, obiekcie usługowym czy handlowym), w przeciwieństwie do elektryka budowlanego, który jest specjalizacją mobilną. Często monter i konserwator jest więc nazywany elektrykiem przemysłowym, praca ta bowiem związana jest z usługami w różnych gałęziach przemysłu.

Specjalista od energii – elektroenergetyk

Elektroenergetyk to elektryk, którego obowiązki związane są z siecią energetyczną. Likwidacją awarii w przesyle energii elektrycznej zajmuje się właśnie on – i wtedy najczęściej możemy go zobaczyć w akcji. Praca ta to nie tylko pogotowie energetyczne, ale również dbałość o jakość wytwarzanego i przesyłanego do naszych gospodarstw i firm prądu. Można powiedzieć, że jest odpowiednikiem kontrolera jakości w zakładzie produkcyjnym, przy czym tutaj kontrolowanym produktem jest energia elektryczna.

Podsumowanie – czego wymaga praca elektryka

Wspomniane w artykule rozporządzenie ministerialne jeszcze bardziej różnicuje specjalizacje w zawodzie elektryka. Samych specjalizacji inżynierskich jest w nim wymienionych 7, techników elektryków – 6, elektryków – 6 , a elektromechaników i elektromonterów – aż 25.

To powinno uświadomić nam, jak zróżnicowany jest zawód elektryka. Praca w nim wymaga ogromnej wiedzy teoretycznej i z zakresu prawa budowlanego, a także analitycznego myślenia i wielu umiejętności czysto praktycznych. Jak też ciągłego doskonalenia się, gdyż przepisy wciąż ulegają zmianom, a nowe technologie powstają i są wdrażane w dzisiejszych czasach w ekspresowym tempie.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl