Trudna sztuka rozmów kwalifikacyjnych. Jak dobrze wypaść na rekrutacji?

Rekrutacja pracowników prędzej czy później wchodzi w fazę rozmowy kwalifikacyjnej. Są to jedne z najbardziej stresujących dla kandydatów sytuacji w trakcie poszukiwania pracy. Często – mimo naszego perfekcyjnego przygotowania, ponadprzeciętnych kwalifikacji i świetnych umiejętności interpersonalnych– coś idzie nie tak. Wypadamy blado i stanowisko zgarnia ktoś inny. Co zrobić, żeby wypaść dobrze na rekrutacji?

W tym tekście nie znajdziecie 5 sposobów ani 10 skutecznych odpowiedzi. Podpowiemy, na co tak naprawdę zwracają uwagę osoby prowadzące rekrutację i selekcję pracowników.

Rekrutacja do pracy – jaki (nie) jest cel rozmowy rekrutacyjnej?

Odpowiedź na to pytanie wydaje się oczywista – rozmowa ma służyć podjęciu decyzji o zatrudnieniu kogoś, lub nie, na danym stanowisku. Ale rzeczywistość bywa często daleka od oczywistości.

Profesjonalnie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna ma wiele celów, a decyzja o przyjęciu do pracy może być tylko jednym z nich. Może nawet nie być w ogóle motywem rozmowy kwalifikacyjnej. Oczywiście, głównym celem jest weryfikacja tego, czy kandydat poradzi sobie na wakującym stanowisku. Natomiast bardzo często to nie ocena kompetencji zawodowych jest priorytetem takiego spotkania.

Dlaczego? Ponieważ efektywność – lub jej brak – u pracownika zależy nie tylko od jego kwalifikacji i doświadczenia. Żaden człowiek w społeczeństwie nie funkcjonuje w próżni i to, w jaki sposób sobie radzi w społeczeństwie, ma ogromne znaczenie również w pracy zawodowej

Efektywność pracownika – więcej niż CV i portfolio

Wśród cech pracownika, które decydują o jego efektywności (rozumianej jako stosunek wyników pracy do poniesionych na nią nakładów) wymienić można:

 • motywację do osiągania celów,
 • indywidualne oczekiwania oraz potrzeby pracownika,
 • wyznawany system wartości,
 • postawy i stosunek do pracy i współpracowników
 • system zachowań.

Kiedy to zrozumiemy, przestaniemy się dziwić, dlaczego rekrutujący zadają pytania takie jak:

 • gdzie widzi Pan/Pani siebie w naszej firmie za 5 lat?
 • co denerwuje Pana/Panią w innych ludziach i dlaczego?
 • co zrobiłby Pan, gdyby pracując u nas wygrał duże pieniądze?
 • jaka jest Pana/Pani największa porażka zawodowa?

Co chce wiedzieć o nas rekruter?

Czego więc rekrutujący będzie chciał się od nas dowiedzieć na rozmowie kwalifikacyjnej? Co będzie oceniał? Jeśli będziemy mieć świadomość tego, że doświadczeni kadrowcy potrafią więcej dowiedzieć się o nas na podstawie naszego zachowania niż tego, co mówimy, będziemy w stanie lepiej przygotować się do rozmowy i zapobiec ewentualnej klęsce. Rekrutacja pracowników często przypomina w wielu firmach spacer przez pole minowe – jeden nieostrożny ruch i… nie ma co liczyć na wymarzoną pracę.

1. Poziom kompetencji społecznych

Kompetencje społeczne to zestaw umiejętności i wiedzy, pozwalający nam na sprawne funkcjonowanie w społeczeństwie i właściwe zachowanie się w różnych sytuacjach społecznych – co w rozrachunku pozwala nam na osiąganie wyznaczonych celów.. Dla każdej firmy jest to (lub powinien być) najważniejszy, poza kwalifikacjami, czynnik decydujący o przyjęciu kandydata do pracy
Podczas rozmowy możemy zostać zapytani o nasze cele życiowe i zawodowe, sukcesy i porażki (nie tylko w pracy), o relacje z innymi ludźmi w dawnej pracy, stan cywilny itp. Udzielanie odpowiedzi nie powinno nas przede wszystkim denerwować – zostanie to od razu zauważone, a my szybko dostaniemy łatkę osoby aspołecznej.

2. Nasze kompetencje interpersonalne

Umiejętności interpersonalne to grupa umiejętności społecznych, które wykorzystujemy w kontaktach z innymi ludźmi. Często wysoki poziom tych umiejętności jest wymogiem wobec kandydatów, zwłaszcza w handlu.
Do umiejętności tych zalicza się m.in.:

 • umiejętność pracy z grupą i w grupie (podział zadań, kierowanie zespołem, rozwiązywanie konfliktów, skuteczna kooperacja),
 • zdolności komunikacyjne – nadawanie, odbieranie i dekodowanie (rozumienie), komunikatów, komunikacja niewerbalna (gesty, mimika, proksemika, głos),
 • umiejętność wywierania wpływu na innych – zdolności negocjacji,
 • asertywność – nieagresywne wyrażanie zdania, emocji i postaw,

Kompetencji interpersonalnych nie da się udawać, i w trakcie rekrutacji do pracy, zwłaszcza podczas rozmowy, sprawny rekruter będzie potrafił ocenić poziom poszczególnych umiejętności. Najlepsza rada tutaj: nie oszukujmy w CV. Jeśli jesteśmy typem odludka, nie rozwódźmy się nad tym, jak skutecznie potrafimy pracować w grupie.

3. Uczciwość i internet

Pamiętajmy, że dzisiaj nasze imię i nazwisko często ląduje w wyszukiwarkach internetowych, kiedy bierzemy udział w rekrutacji. W ten sposób sprawdzana jest m.in. nasza uczciwość – ale też wszystko, co można o nas znaleźć w odmętach sieci. Dlatego dobrze jest zadbać o swoją cyfrową tożsamość przed wysłaniem CV i pod żadnym pozorem nie podawać nieprawdziwych informacji w życiorysie.

kandydat do pracy jest rzetelnie sprawdzany nawet w sieci

Agencje rekrutacyjne są świetnie przygotowane do zdobywania informacji o kandydatach w trakcie procesu rekrutacyjnego. Musimy uświadomić sobie, że chcą o nas wiedzieć jak najwięcej. Dlatego w naszym interesie leży solidne przygotowanie również od strony psychicznej i społecznej. Szczerość zawsze będzie lepsza od naciągania faktów, a naturalność od sztucznej pozy.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl