Program bezpłatnego kursu języka niemieckiego

I. CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Alfabet i wymowa (np. ö, ä, ei).
 2. Powitania i pożegnania, pytania o samopoczucie, cechy charakteru.
 3. Autoprezentacja – przedstawianie się i prezentacja własnej osoby (podawanie wieku, miejsca zamieszkania, narodowości, swoich mocnych stron). Prezentacja doświadczenia zawodowego i ukończonych szkół.
 4. Odmiana czasowników w czasie teraźniejszym (formy regularne i nieregularne).
 5. Liczby i czas (podawanie wieku, numeru telefonu, tworzenie pytań dotyczących numerów telefonu).
 6. Pory dnia i określenia związane z czasem (np. jutro, wieczorem).
 7. Liczebniki porządkowe: daty i ich podawanie (aktualna data, data urodzenia).
 8. Miesiące i dni tygodnia, godziny.
 9. Pogoda.
 10. Zainteresowania i czas wolny (relacjonowanie swoich zainteresowań).
 11. Rodzina i stan cywilny: podawanie swojego stanu cywilnego, opis rodziny.
 12. Nawiązywanie znajomości ze współpracownikami (pytania o pochodzenie, rodzinę, zainteresowania itp.).
 13. Opis wyglądu zewnętrznego.
 14. Części ciała i nazwy dolegliwości. Podawanie informacji o swoim stanie zdrowia (np. gorączka, przeziębienie, wizyta u lekarza, zwolnienie).
 15. Jedzenia i artykuły spożywcze: nazwy posiłków, nazwy podstawowych produktów żywnościowych.

II. CZĘŚĆ BRANŻOWA

 1. Rozmowa kwalifikacyjna (ustalanie warunków pracy).
 2. Zakwaterowanie (wypełnianie formularza zameldowania, zwroty przydatne do wynajęcia kwatery).
 3. Rozmowy telefoniczna (np. ustalanie terminu przyjazdu do pracy).
 4. Komunikacja z pracodawcą w przypadkach losowych (np. prośba o urlop, zgłoszenie choroby).
 5. Odzież robocza (słownictwo związane z odzieżą ochronną w miejscu pracy).
 6. Słownictwo branżowe.
 7. Narzędzia i materiały robocze do prac elektro-instalatorskich (praca ze skrzynką narzędziową).
 8. Frazy, wyrażenia i zwroty związane z instalacjami elektrycznymi.
 9. Określenie awarii, typowych usterek maszyn i urządzeń elektrycznych.
 10. Ustalanie warunków pracy (rozmowa z pracodawcą na temat zmian i godzin pracy, zakresu obowiązków).
 11. Znaki zakazu, nakazu i ostrzegawcze związane z bezpieczeństwem pracy (np. Uwaga! Wysokie napięcie).
 12. Zasady bezpieczeństwa i higiena pracy.

Opracowanie merytoryczne programu: Olga Rakowiecka.

Czas realizacji: 250 jednostek lekcyjnych.

Dane kontaktowe

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl