FAQ

Praca tymczasowa to wygodna i nowoczesna forma zatrudnienia. Umowa o pracę jest trójstronna i obejmuje pracownika, pracodawcę i agencję pracy. Kiedy zostajesz pracownikiem tymczasowym w Brasco agencji, delegujemy Cię do pracy w firmach zgłaszających nam zapotrzebowanie.

Korzystając z naszego pośrednictwa, masz możliwość podejmowania zatrudnienia w różnych przedsiębiorstwach w elastycznych ramach czasowych – jeżeli w danej firmie skończy się zapotrzebowanie na Twoje usługi, skierujemy Cię do kolejnej.

Praca stała jest formą zatrudnienia, w której umowa zawierana jest między dwoma podmiotami: pracodawcą i pracownikiem. Od pracy tymczasowej różni ją to, że pracodawca zawiera z pracownikiem umowę o pracę z intencją długotrwałego zatrudnienia.
Na początku rekrutacji analizujemy wysłaną przez Ciebie aplikację. Następnie dopasowujemy Twój profil zawodowy do oferty pracy i wymogów pracodawcy. Później nasi rekruterzy nawiązują bezpośredni kontakt w celu odbycia wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej. Sprawdzamy również stopień znajomości języków obcych.

W zależności od wymagań pracodawcy rozmowom towarzyszą również testy kwalifikacyjne. Jeśli spotkania i testy wypadną pozytywnie, nawiązujemy kontakt z pracodawcą i przedstawiamy Twoją kandydaturę.

Nasi rekruterzy pomagają i udzielają kandydatom szczegółowych informacji dotyczącej danej oferty pracy na każdym etapie rekrutacji.

Aby moc rozpocząć proces rekrutacyjny, musimy od Ciebie otrzymać:

  • szczegółowy życiorys zawodowy (CV),
  • świadectwa ukończenia szkół, dyplomy zawodowe itp.
  • posiadane certyfikaty i uprawnienia, prawo jazdy, itp.
  • sądowe zaświadczenie o niekaralności.
Proces rekrutacyjny uzależniony jest od rodzaju oferty pracy i wymagań stanowiska, na które składana jest aplikacja. Zazwyczaj całość działań rekrutacyjnych trwa od kilku godzin do kilku dni.
Nasze usługi pośrednictwa są bezpłatne. Agencja Brasco nie pobiera od pracowników żadnych opłat i prowizji ,gdyż jest to niezgodne z polską Ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych.
W krajach anglojęzycznych i niemieckojęzycznych przywiązuje się dużą wagę do znajomości języka przez obcokrajowców. Jako że większość naszych ofert pracy pochodzi z rynku niemieckiego, holenderskiego i brytyjskiego, oczekujemy od kandydatów umiejętności językowych na poziomie co najmniej komunikatywnym.

Warto podkreślić, że mimo tego czasami posiadamy oferty pracy za granicą bez znajomości znajomości języka.

Jest to dopuszczalne, o ile dana oferta pracy przewiduje taką możliwość.
Większość naszych pracodawców wyposaża pracowników w zakładową odzież roboczą, może jednak zaistnieć konieczność zakupu własnej odzieży oraz obuwia.
Obowiązek zapewnienia zakwaterowania spoczywa na zagranicznym pracodawcy. Jeśli jednak chcesz wynająć pokój/mieszkanie we własnym zakresie, jak najbardziej istnieje taka możliwość.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl