Pracownicy z Ukrainy w Polsce – sytuacja ekonomiczna i społeczna

Fala ruszyła w 2014 roku. Nikt dokładnie nie wie, ilu Ukraińców pracuje w Polsce, ale statystyki wskazują, że z każdym rokiem jest ich więcej. O zjawisku tym piszą wszyscy, od dziennikarzy po socjologów. Powstała nawet nowa specjalizacja w branży HR – pozyskiwanie pracowników z Ukrainy.

Ukraińcy mają opinię pracowitych, a ich obecność na polskim rynku pracy wypełnia lukę stworzoną przez polskich emigrantów, którzy wyjechali za pracą do UE (ok. 2 mln osób). Przedstawiamy krótką charakterystykę migracji zarobkowej Ukraińców w liczbach i faktach.

Postawisz na milion? Ilu Ukraińców pracuje w naszym kraju?

Nikt nie prowadzi w tej kwestii żadnych statystyk, a szacunki opierają się na liczbie wydanych wiz oraz zarejestrowanych oświadczeń o zamiarze zatrudnienia obcokrajowca. Najczęściej mówi się o milionie ukraińskich pracowników w Polsce, ale można spotkać się również z opiniami o 2, a nawet 6 milionach. Jakkolwiek wydaje się to być liczba zbyt duża, to całkiem prawdopodobne, że zdecydowanie więcej niż milion Ukraińców przebywa w Polsce. Wielu z nich pracuje w Polsce bez żadnej umowy, pozostając w naszym kraju po wygaśnięciu ważności wizy. Ile jest takich osób – nie sposób tego oszacować.

Pracownicy z Ukrainy to również specjaliści

Wyniki badań przeprowadzonych wśród pracodawców wskazują, że niecała połowa pracowników z Ukrainy (45%) to robotnicy niewykwalifikowani. 27% z nich posiada kwalifikacje, 26% to specjaliści, 11% pracuje na stanowiskach biurowych i administracyjnych, a 4% – to menedżerowie na średnim szczeblu. Pozyskiwanie pracowników z Ukrainy coraz częściej opiera się na rekrutacji wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych osób. W Polsce już co siódmy szef ma wśród swoich podwładnych ukraińskiego pracownika.

Praca i zarobki. Gdzie i za ile pracują w Polsce obywatele Ukrainy?

Według badań NBP z 2015 roku średnia miesięczna pensja pracowników z Ukrainy wynosi 2000 zł netto. Na utrzymanie w Polsce wydają oni tylko 34,2% swoich dochodów (czyli ok. 680 zł). Tak niska kwota utrzymania jest możliwa między innymi dlatego, że pracownicy Ci często otrzymują bezpłatne zakwaterowanie, wyżywienie czy zwrot kosztów transportu.

Serwis bankier.pl wyliczył, że za przeciętne polskie wynagrodzenie netto (przyjęto kwotę 3000 zł) można utrzymać się na Ukrainie przez 87 dni (nie licząc kosztów wynajmu mieszkania). Za 2000 tys. zł, czyli przeciętne ukraińskie zarobki w Polsce, można więc zapewnić sobie tam utrzymanie na blisko 2 miesiące (59 dni).

O tym, jak atrakcyjne są polskie zarobki dla Ukraińców, niech świadczy też fakt, że (wg danych portalu tradingeconomics.com) przeciętna ukraińska pensja wynosi w 2016 roku około 5400 hrywien (850 zł po kursie z listopada 2016 r.) – przy czym i tak zanotowała wzrost o 1000 hrywien od początku roku. Z kolei minimalna pensja na Ukrainie wynosi w przeliczeniu na złotówki 220 zł.

pensja ukraińskiego pracownika w Polsce

Pozyskiwanie pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce jest szczególnie popularne w takich sektorach jak:

  • usługi remontowo-budowlane,
  • usługi dla gospodarstw domowych,
  • rolnictwo, hotelarstwo i gastronomia.

To w tych branżach najczęściej pracują ukraińscy emigranci, chociaż stopniowo struktura zatrudnienia na pewno będzie się różnicować, gdyż specjalistów w Polsce brakuje w coraz większej liczbie zawodów.

Ukraińcy to migranci ekonomiczni, nie uchodźcy

Pomimo trudnej sytuacji wewnętrznej na Ukrainie, obywatele tego kraju migrujący do Polski szukają tu głównie lepszej pracy i spokojnego życia, a nie politycznego azylu. Polskie państwo niechętnie przyznaje Ukraińcom status uchodźcy i związane z nim przywileje. W ubiegłym roku na 2305 złożonych wniosków o udzielenie ochrony międzynarodowej polski Urząd do Spraw Cudzoziemców wydał tylko 2 decyzje o nadaniu statusu uchodźcy obywatelom Ukrainy.

Migranci ukraińscy składają o wiele więcej wniosków o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy w Polsce. w 2015 r. złożyli 58744 takich wniosków, a do 13.11.2016 r. – aż 73953 r. Wskazuje to na fakt, że migracja ukraińska ma podłoże zdecydowanie ekonomiczne.

Polskie uczelnie poszukują ukraińskich studentów

Szkolnictwo wyższe upatruje w studentach zza wschodniej granicy ratunku przed skutkami niżu demograficznego. Pełne aule to dla uniwersytetów większy budżet na działalność. W 2008 roku niecałe 3 tys. młodych Ukraińców studiowało w Polsce, a w 2015 było to już prawie 21 tys. (dane centrum analityki CEDES). Uczelnie, aby zachęcić ich do studiowania, obniżyły nawet ceny za naukę dla cudzoziemców.

Większość ukraińskich studentów po zdobyciu dyplomu zostaje na stałe w Polsce – co jest nie bez znaczenia dla ratowania deficytów na krajowym rynku pracy. Sytuacja taka jest korzystna i dla studentów, i dla polskich uczelni.

Zajmujemy się na co dzień pozyskiwaniem pracowników z Ukrainy wiemy, że mają oni świetną opinię o polskich warunkach pracy i jakości życia w naszym kraju. Z kolei nasi partnerzy, polscy pracodawcy szukający na Ukrainie wykwalifikowanych rąk do pracy, cenią sobie w ukraińskich pracownikach rzetelność, zaangażowanie i motywację do pracy oraz łatwość uczenia się i adaptacji do polskich warunków.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl