Pracownicy z Ukrainy poszukiwani

Coraz chętniej powierzamy różnego rodzaju prace osobom przyjeżdżającym z Ukrainy w celach zarobkowych. To pracownicy solidni, godni zaufania oraz rzetelni.

Sytuacja pracowników z Ukrainy w Polsce

Obecność naszych sąsiadów zza wschodniej granicy na rodzimym rynku pracy zaznacza się coraz wyraźniej. Według różnych danych statystycznych – w Polsce pracuje od 1,5 do 2 milionów Ukraińców. Liczba ta systematycznie wzrasta. Pracy jest sporo, a chętnych do niej Polaków zaczyna brakować. Wolimy wyjeżdżać do Niemiec czy Anglii, nasze miejsca pracy pozostają więc wolne. Wykorzystują to pracownicy z Ukrainy.

A polskie instytucje i organy administracyjne szybko się do nowej sytuacji przystosowują. Szkoły wyższe oraz uniwersytety otwierają się na studentów z zagranicy. Obniżają czesne, wprowadzają szereg udogodnień dla uczniów. Sporo uczelni daje możliwość pogodzenia nauki z pracą, toteż około połowa studentów ukraińskojęzycznych jest aktywna zawodowo i zdobywa pierwsze doświadczenia, by w przyszłości móc znaleźć pracę atrakcyjną pod wieloma względami.

W Internecie powstają specjalne grupy zrzeszające pracowników ukraińskich, istnieją fora internetowe dedykowane owym kręgom. Wśród lokalnych społeczności wytwarzają się struktury społeczne wspierające pracujących Ukraińców, służące rzetelną informacją, czy pomocą prawną. Funkcjonuje Międzyzakładowy Związek Zawodowy Pracowników Ukraińskich w Polsce, powołany przez Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych oraz Stowarzyszenie Ukraina-Polska, którego zadaniem jest poprawa warunków pracy Ukraińców oraz zapobieganie anomaliom w miejscach zatrudnienia.

Pracownicy ze Wschodu a polski rynek

Pracownicy z Ukrainy na wykończeniówcePowstają ponadto specjalistyczne agencje pośrednictwa pracy, które specjalizują się w pozyskiwaniu pracowników z Ukrainy. Niektóre firmy, działające do tej pory na rynku krajowym, także skupiają się głównie na pośrednictwie między Ukraińcami a Polakami. Większość placówek godzi jednak obowiązki związane z operowaniem na rodzimym rynku zatrudnienia oraz zadania, które należy wykonać, by pozyskać dobrego pracownika z Ukrainy.

Zachodzące zmiany generują z kolei zapotrzebowanie na usługi prawne, tłumaczenia oraz szereg innych zadań skierowanych do ukraińskojęzycznej grupy odbiorców oraz ich pracodawców.

Ukraińcy pracują głównie na produkcji, rzadziej w usługach i handlu. Najliczniej reprezentowani są w dużych przedsiębiorstwach, nieco mniej licznie – w średnich. Cieszą się bardzo dobrą opinią nie tylko wśród pracodawców, ale i wśród kolegów. Ogólnie stosunek Polaków do pracowników ze Wschodu jest bardzo pozytywny. Nie obawiamy się o pracę dla samych siebie, życzliwie i z sympatią traktujemy sąsiadów zza wschodniej granicy.

Wszystkie te czynniki sprawiają, że polski rynek pracy ma się dobrze, koniunktura jest pozytywna, a pracy jest wystarczająco dużo zarówno dla Polaków, jak i Ukraińców. Ci natomiast – doceniają naszą otwartość, szczerość oraz czują się dobrze w tutejszych przedsiębiorstwach.

Wielu przedstawicieli instytucji państwowych pochlebnie wypowiada się o zmianach zachodzących na polskim rynku pracy oraz o znaczeniu pracowników ze Wschodu w owych przemianach.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl