Pracownicy z Ukrainy: pośrednictwo zatrudnienia i wymagane dokumenty

Cudzoziemcy aspirujący do podjęcia pracy w Polce, muszą spełnić szereg wymagań, w tym także te wynikające z dostarczenia potrzebnej dokumentacji. Łatwo zatem zauważyć, że pracownicy z Ukrainy i pośrednictwo zatrudnienia to dość zgrany duet. Aktualne procedury związane z zatrudnianiem cudzoziemców zostały mocno uproszczone i są bardziej przystępne niż kiedyś. Wciąż jednak pozostają one aktualne i nie mogą zostać zbagatelizowane ani przez przedsiębiorcę w chwili rekrutowania Ukraińca do szeregów polskiej firmy, ani przez samego zainteresowanego posadą.

Emigracja zarobkowa, czyli o pracownikach z Ukrainy i pośrednictwie pracy

praca za granicą dokumentyOpuszczanie swojej ojczyzny w celu zarobienia większych pieniędzy to dość powszechne zjawisko na europejskim rynku pracy. Nasi rodacy zwykli emigrować do zachodnich sąsiadów. Przedmiotem ich zainteresowania są głównie Niemcy, Holandia oraz Anglia.

Podobną sytuację można obserwować w przypadku obywateli Ukrainy. Oni z kolei bardzo chętnie meldują swoją chęć do podjęcia pracy w Rzeczypospolitej Polskiej. To również jest podyktowane obietnicą lepszych warunków zatrudnienia, wyższych płac oraz atrakcyjniejszych pakietów socjalnych. W konsekwencji podobna sytuacja ma kluczowe znaczenie w ustabilizowaniu sytuacji gospodarczej w Europie.

Ze względu na fakt, że coraz większa liczba polskich fachowców decyduje się na podjęcie pracy za granicą, wiele przedsiębiorstw decyduje się na zatrudnienie pracowników z Ukrainy. Pośrednictwo agencyjne w poszukiwaniu odpowiednich osób wydaje się dla nich najlepszym rozwiązaniem. Praca w Polsce niesie wiele korzyści dla naszych wschodnich sąsiadów, a więc wybór potencjalnych kandydatów jest wysoce imponujący. Bez względu na to czy chodzi o pracę dla elektromontera, elektryka, budowniczego czy też specjalisty IT, każdy pracodawca z pewnością zdoła znaleźć osobę spełniającą jego osobiste wymagania.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy: potrzebne dokumenty

W przypadku chęci zaangażowania do pracy w swojej firmie obywatela państwa znajdującego się poza granicami Unii Europejskiej, zazwyczaj wymaga się od niego posiadania zezwolenia na pobyt w danym kraju oraz pozwolenia na wykonywanie określonej pracy. W przypadku Ukraińców nie ma takiej konieczności.

W ich sytuacji wystarczy:

  • mieć oświadczenie upoważniające ich do bycia zatrudnionymi przez kolejnych 6 miesięcy;
  • złożyć wniosek o zezwolenie na pobyt stały i podjęcie pracy (dotyczy cudzoziemców planujących na stałe zamieszkać w Polsce), można to zrobić po upływie trzech miesięcy nieprzerwanej współpracy z jednym pracodawcą.

Jeśli przedsiębiorca jest zdecydowany zatrudnić osobę z Ukrainy, to na nim spoczywa obowiązek złożenia określonych dokumentów w przypisanym do firmy Powiatowym Urzędzie Pracy. Wówczas będzie on również zobligowany do przedłożenia danych dotyczących rodzaju i miejsca oferowanej pracy, wysokości płacy itd. Ważne jest, aby wszystkie formalności zostały dopełnione przed momentem, kiedy rozpoczną swoje działania pracownicy z Ukrainy. Pośrednictwo agencyjne dokłada wszelkich stań, aby jak najbardziej ułatwić całość procesu.

Jeśli cenisz sobie profesjonalną obsługę to z pewnością wiesz, że w proces zatrudniania pracowników z Ukrainy, pośrednictwo agencji pracy warto włączyć. Praca za granicą niesie ze sobą sporo kwestii formalnych, a więc pomoc specjalistów będzie przydatna zarówno przedsiębiorcom, jak i potencjalnym kandydatom na określone stanowiska.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl