Pracownicy z Ukrainy – coraz częstsze zjawisko na polskim rynku pracy

Przez lata przyzwyczailiśmy się do tego, że spora część rodaków wyjeżdżała do krajów Europy zachodniej w celach zarobkowych. Szukanie lepszego życia poza granicami Polski, które czasem okazywało się na tyle dobre, że emigranci osiadali na stałe w wybranym kraju stało się czymś normalnym, zwłaszcza od czasu wejścia Polski do Unii Europejskiej.

Niemal każdy zna jakąś osobę, która wybrała taką drogę, albo przynajmniej miała taki pomysł. W ciągu ostatnich kilku lat, sytuacja nagle zaczęła się zmieniać i nieoczekiwanie to właśnie Polska stała się krajem, w którym pracy szukają osoby spoza jej granic. Daje się to bez trudu zauważyć w sklepach, na budowach czy restauracjach, gdzie zatrudnia się coraz więcej imigrantów, wśród których najliczniejszą grupę stanowią pracownicy z Ukrainy.

Dlaczego pracownicy z Ukrainy wybierają Polskę?

Powodów systematycznie zwiększającego się zatrudnienia pracowników ze Wschodu zapewne jest kilka i trudno wskazać najważniejszy, nie ulega jednak wątpliwości fakt, że tym, co zawsze przyciąga imigrantów są zarobki. Poprawienie statusu materialnego jest głównym czynnikiem napędowym każdej emigracji, dlatego też pracownicy z Ukrainy coraz częściej decydują się podjąć pracę w Polsce, gdyż tu zarobią nieporównywalnie więcej niż we własnym kraju.

Innym, bardzo ważnym czynnikiem jest na pewno możliwość podjęcia w naszym kraju legalnej pracy oraz korzystanie ze świadczeń socjalnych, co daje poczucie bezpieczeństwa, jakiego często nie mają u siebie. Niewątpliwe, Polska jest atrakcyjna dla Ukraińców również z powodu bliskiego sąsiedztwa i w miarę zbliżonej kultury, w której zapewne łatwiej się odnaleźć niż w kręgach całkowicie odmiennych kulturowo.

Jak znaleźć pracowników z Ukrainy?

pracownicy z Ukrainy w Polsce

Coraz więcej polskich pracodawców przekonuje się do pomysłu zatrudnienia pracowników z Ukrainy w swoich firmach. Naszych wschodnich sąsiadów możemy dziś spotkać nie tylko w rejonach przygranicznych, ale w przedsiębiorstwach całego kraju, ze szczególnym uwzględnieniem dużych miast. Ponieważ mają opinię pracowitych, wiele właścicieli firm jest zainteresowanych pozyskaniem ich do swojego zespołu. Jak się do tego zabrać?

Sposobów jest kilka, począwszy od opublikowania ogłoszeń na portalach internetowych, poszukiwania przez sieć znajomych, a skończywszy na skorzystaniu z oferty firm rekrutacyjnych, które pomogą w znalezieniu pracowników odpowiednich na konkretne stanowiska. Ta ostatnia opcja szczególnie sprawdza się w sytuacjach, gdy pracodawca poszukuje większej grupy osób lub musi znaleźć pracowników w krótkim czasie.

Pracownicy z Ukrainy w polskiej rzeczywistości

Nasze społeczeństwo, mimo tego jak chcielibyśmy być postrzegani, nie należy raczej do tych otwartych na inne kultury. Być może wpływ na to ma fakt, że jesteśmy państwem homogenicznym, gdzie mniejszości narodowe są naprawdę nieliczne. Jednak, powoli uczymy się akceptacji i coraz lepiej odnosimy się do pracowników z Ukrainy, którzy są cenieni za pracowitość i rzetelność.

Integrację ułatwia zbliżona kultura oraz takie cechy Ukraińców jak towarzyskość, gościnność i przywiązanie do rodziny. Ponieważ sąsiadów zza wschodniej granicy nieustannie przybywa, a w szkołach tworzy się nawet klasy z językiem ukraińskim, prawdopodobieństwo, że Polacy w pełni zaakceptują ten stan jest naprawdę duże.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl