Try and Hire

Tworzenie nowych miejsc pracy w rozwijającej się firmie to konieczność. Jednak wiązanie się umową o pracę z nowym pracownikiem to też pewne ryzyko. Zawsze istnieje możliwość, że pomimo pozytywnego wyniku rozmowy rekrutacyjnej nie sprawdzi się on na nowym stanowisku.

Przyczyn może być wiele – zawyżanie kwalifikacji, trudność w aklimatyzacji, konfliktowość lub inne cechy charakteru, które mogą utrudnić lub nawet uniemożliwić skuteczne wykonywanie obowiązków służbowych. Dla pracodawcy najlepszym rozwiązaniem byłaby możliwość sprawdzenia potencjalnego kandydata bez konieczności wiązania się z nim obciążonym wieloma obowiązkami i nakazami stosunkiem pracy.

Przetestuj, zanim zatrudnisz – Try and Hire

Agencja rekrutacyjna Brasco proponuje usługę sprawdzenia kwalifikacji pracownika, jego kompetencji zawodowych i predyspozycji do pracy na danym stanowisku – jeszcze przed ewentualnym podpisaniem umowy o pracę.

Oferujemy możliwość udostępnienia potencjalnego przyszłego pracownika Państwa firmy na czterotygodniowy okres próbny. Kandydat na stanowisko pozostaje w tym czasie pracownikiem naszej agencji. Przez ten okres nie pobieramy prowizji za usługę – rozliczenie następuje dopiero po zakończeniu okresu próbnego, gdy kandydat oraz pracodawca wyrażą chęć dalszej współpracy.

najpierw try & hire zanim zatrudnisz

Try and Hire to nowoczesne podejście do kwestii zatrudnienia, chroniące interesy obu stron. Pracodawca może podjąć decyzję o zatrudnieniu w oparciu o obserwację pracownika, pracownik z kolei ma możliwość sprawdzenia nowego miejsca pracy w praktyce.

Try and Hire to wymierne korzyści dla pracodawcy

Try and Hire jest usługą cenioną przez naszych Klientów przede wszystkim ze względu na liczne korzyści, jakie ze sobą niesie:

  • brak konieczności zatrudniania nowego pracownika na okres próbny,
  • brak formalności związanych z obsługą nowego miejsca pracy – pracownik w formacie Try and Hire pozostaje zatrudniony przez naszą agencję,
  • możliwość sprawdzenia więcej niż jednego pracownika,
  • odsunięcie w czasie decyzji o etatowym zatrudnieniu i tym samym – oszczędność kosztów,
  • pozyskanie pracownika zmotywowanego możliwością stałego zatrudnienia,

Zatrudnianie uprzednio sprawdzonych kandydatów sprzyja wzrostowi wydajności w firmie oraz pozwala stworzyć optymalny zespół bez konieczności narażania się na ryzyko pomyłek przy decyzji o zatrudnieniu.

Planowanie zatrudnienia i rekrutacja do pracy to trudny i czasochłonny obowiązek, ale z wykorzystaniem modelu sprawdzenia pracownika Try and Hire cała procedura jest znacznie łatwiejsza, a pewność podjęcia właściwej decyzji przez pracodawcę – stuprocentowa.

 

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl