Pracownicy z Ukrainy

Aktualna sytuacja na polskim rynku pracy, kiedy to wielu przedsiębiorców ma trudności ze znalezieniem wykwalifikowanego pracownika, zwróciła oczy pracodawców na wschodnioeuropejski rynek pracy. Pracownicy z Ukrainy z dnia na dzień stali się w Polsce poszukiwani i doceniani – dlatego w Brasco Recruitment przygotowaliśmy rozbudowaną ofertę pomocy pracodawcom przy zatrudnianiu pracowników ze Wschodu.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy – podejście systemowe

Nasza agencja rekrutacyjna oferuje systemowe podejście do procesu rekrutacji i selekcji pracowników ze Wschodu. Oznacza to, że zakres naszych usług jest kompleksowy i obejmuje całokształt działań, na które składają się:

 • wyszukanie kandydatów odpowiadających profilowi pracodawcy,
 • weryfikacja kwalifikacji, kompetencji zawodowych i umiejętności kandydatów,
 • organizacja podróży do Polski i pomoc w zakwaterowaniu pracowników z Ukrainy,
 • przygotowywanie i prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz procedowanie formalności wymaganych do podjęcia i wykonywania pracy w Polsce:
  • składanie oświadczeń o zamiarze powierzenia pracy,
  • wypełnianie wniosków wizowych,
  • pomoc w uzyskaniu zameldowania,
  • zgłaszanie do ubezpieczenia, nadawanie NIP obcokrajowcom,
  • obsługa kadrowa w trakcie wykonywania pracy w Polsce,
  • prowadzenie kompleksowych rozliczeń finansowych (pensje, podatki, składki ubezpieczeniowe),
  • inna dokumentacja (karty pobytu, zezwolenia na pracę, dokumenty dla kierowców międzynarodowych),
 • szkolenia, badania i kursy dla pracowników – organizacja i nadzór,
 • zapewnienie obsługi kadrowo-płacowej,
 • pomoc w asymilacji i aklimatyzacji pracowników z Ukrainy w nowym miejscu pracy i zamieszkania (m.in. wsparcie tłumaczy),
 • weryfikacja jakości wykonywanej pracy i mediacje przy rozwiązywaniu ewentualnych problemów,
 • pomoc prawna w zakresie prawa pracy.

Leasing pracowników z Ukrainy ułatwia rozliczenia i zmniejsza koszty pracy

Dla pracodawcy, chcącego uzupełnić braki kadrowe specjalistami pochodzącymi zza granicy, jedną z najkorzystniejszych form zatrudnienia będzie leasing pracowniczy.

Leasing pracowników z Ukrainy polega na poszerzeniu oferty rekrutacji i selekcji kandydatów o przejęcie przez naszą agencję rekrutacyjną obowiązków związanych z uregulowaniem stosunku pracy. Pracownicy pozostają zatrudnieni w naszej agencji i na podstawie oddzielnej umowy z naszym partnerem delegowani są do pracy jego firmie. W ten sposób dzięki leasingowi pracowniczemu zmniejszają się koszty i obciążenia formalno-prawne po stronie pracodawcy, Które wynikłyby z zastosowania standardowej umowy o pracę.

rekrutacja pracowników z Ukrainy

Pracownicy z Ukrainy są obecni na polskim rynku pracy w coraz większej ilości branż i zawodów. Są doceniani przez pracodawców za pracowitość, a wyższe niż na Ukrainie zarobki w Polsce to dla nich dodatkowy czynnik motywacyjny, co sprawia, że w pracy są sumiennymi i lojalni. W Brasco Recruitment gwarantujemy Państwu, że wyselekcjonowani przez nas wykwalifikowani pracownicy ze Wschodu wniosą pozytywny wkład w rozwój Państwa firmy – niezależnie od rodzaju działalności.

Formularz kontaktowy

Ostatnio na blogu

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl