Praca tymczasowa

Zatrudnianie w przedsiębiorstwie pracowników tymczasowych to metoda wielu firm na skuteczną reakcję na nieprzewidziane wahania koniunktury rynkowej, a także sposób na utrzymanie wystarczającej ilości personelu w przypadku urlopów czy zwolnień lekarskich.

Brasco Recruitment oferuje pracodawcom dostęp do ogromnej bazy pracowników tymczasowych, posiadających doświadczenie w rozmaitych branżach. Przeprowadzamy wnikliwą, wielostopniową rekrutację do pracy wśród naszych kandydatów, aby wyselekcjonować najlepiej odpowiadających profilowi Państwa firmy pracowników.

Praca tymczasowa – co mówi ustawa?

Pojęcie pracy tymczasowej reguluje ustawa, która wyraźnie określa, w jakich przypadkach możemy mówić o wymiarze tymczasowości danej pracy:

 • określony czas trwania, nie dłuższy niż przewidziany ustawowo,
 • sezonowość, okresowość, doraźność,
 • niemożność terminowego wykonania zadań przez pracowników zatrudnionych u pracodawcy użytkownika,
 • wykonywanie zadań w zastępstwie nieobecnego pracownika, zatrudnionego na stałe przez pracodawcę użytkownika.

Okresowość i doraźność pracy tymczasowej została w ustawie ujęta w ramy czasowe, które ograniczają jej łączny czas trwania na rzecz jednego pracodawcy maksymalnie do 18 miesięcy w przeciągu 36 miesięcy. Inaczej – w ciągu trzech lat pracownik tymczasowy nie możne przepracować w jednej firmie dłużej niż półtora roku.

Z perspektywy formalnej i prawnej do ustalenia stosunku pracy dochodzi między agencją a wybranym kandydatem. Agencja zatrudnia określonego, spełniającego wymagania pracodawcy użytkownika, pracownika tymczasowego, na podstawie umowy o pracę na czas określony. Następnie agencja pracy tymczasowej zawiera umowę z pracodawcą zgłaszającym zapotrzebowanie na pracowników, wskutek czego dochodzi do tzw. oddelegowania pracownika do wykonywania określonych, ustalonych umową zadań na rzecz pracodawcy użytkownika.

praca tymczasowa

Praca tymczasowa to skuteczna optymalizacja kadr

Z oferty pracy tymczasowej korzystają firmy, które w swojej działalności duży nacisk kładą na optymalizację w zarządzaniu kadrami. Zatrudnianie pracowników tymczasowych w sytuacjach niedoborów kadrowych lub zwiększonego zapotrzebowania produkcyjno-usługowego przynosi wymierne korzyści:

 • redukcję kosztów zatrudnienia poprzez ograniczenie ilości etatowych pracowników,
 • usprawnienie zarządzania kadrami dzięki uproszczeniu systemu rozliczeń z pracownikami, tymczasowymi,
 • ograniczenie ryzyka spowodowanego czynnikiem ludzkimi,
 • większę elastyczność prawną niż w przypadku zwykłej umowy o pracę,
 • błyskawiczne dopasowanie stanu kadr do zapotrzebowania rynkowego,
 • możliwość pozyskania nowych, sprawdzonych pracowników (praca tymczasowa jako okres próbny),
 • minimalizacja formalności związanych z zatrudnieniem (obsługa kadrowo-płacowa po stronie agencji).

Brasco Recruitment oferuje wielokrotnie sprawdzony w naszych kontaktach z pracodawcami model pracy tymczasowej. Wyróżniamy się niezwykle staranną selekcją naszych kandydatów oraz przejrzystymi warunkami umów. Działamy zgodnie z przepisami prawa i w jego poszanowaniu. Zapraszamy do współpracy z nami wszystkie nowoczesne firmy, dla których sprawne zarządzanie kadrowe i elastyczność rynkowa są priorytetami w działaniu.

 

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl