Planowanie zatrudnienia

planowanie zatrudnienia pracownikówTworzenie planów jest naturalną aktywnością człowieka. Wynika z potrzeby racjonalnego umysłu, który jest nastawiony na stawianie celów i skuteczne ich realizowanie. Planowanie w biznesie jest najważniejszą czynnością i zaczyna się już w momencie tworzenia biznesplanu nowopowstającej firmy.

W dowolnej działalności gospodarczej – nawet jednoosobowej – najważniejszym, bo najbardziej ryzykownym czynnikiem, jest pracownik. Dlatego dziś aspirujące firmy zlecają planowanie zatrudnienia i doradztwo personalne wyspecjalizowanym agencjom HR – takim jak Brasco Recruitment.

Planowanie na każdym etapie

Proces planowania zatrudnienia jest złożony, wieloeatapowy i wielopozioomowy, a zarazem kluczowy dla firm ze względu na ogromną rolę kapitału ludzkiego w kształtowaniu sukcesów przedsiębiorstwa. W związku z tym planowanie to wymaga eksperckiej wiedzy i metod działania – a wdrożenie ich wymaga ogromnych nakładów czasu i kosztów.

Nasz dział HR proponuje opracowanie i wdrożenie w Państwa firmie dostosowanych pod kątem celów działalności firmy planów zatrudnienia. Oferujemy doradztwo na każdym poziomie planowania:

  • strategicznym – poprzez określenie długofalowej misji i strategii organizacyjnej przedsiębiorstwa w zakresie polityki kadrowej. Na tym etapie kształtuje się wizja roli i właściwości kapitału ludzkiego w działalności firmy. Określamy priorytety, jakimi będzie kierować się firma przy wdrażaniu planu zatrudnienia na poziomie taktycznym i operacyjnym;
  • taktycznym – poprzez uszczegółowienie ustaleń strategicznych. W tym punkcie określamy ramy konkretnych działań personalnych, aby ograniczyć do minimum ryzyko i możliwość improwizacji w działaniach kadrowych przedsiębiorstwa;
  • agregacyjnym – na tym etapie przygotowujemy szczegółowy plan zatrudnienia, przedstawiający proponowaną przez nas strukturę kadr, w oparciu o analizę zdolności produkcyjnych firmy;
  • operacyjnym – jest to etap realizacji założeń strategicznych, taktycznych i agregacyjnych. Ustalamy w nim konkretne kwestie, takie jak system wynagrodzeń, sposób rekrutacji, profile pracowników, systemy motywacyjne, zakresy obowiązków, przebieg i charakter szkoleń, ścieżki awansów zawodowych.

Wsparcie w realizacji planu zatrudnienia

eksperci ds zasobów ludzkichJako agencja pośrednictwa pracy z wieloletnim międzynarodowym doświadczeniem i zasięgiem, możemy pomóc Państwa firmie w skutecznej realizacji planu zatrudnienia, opracowanego przez naszych ekspertów ds. zarządzania zasobami ludzkimi. Oferujemy:

  • przeprowadzenie procesów rekrutacji i selekcji pracowników w oparciu o system rekrutacji wieloetapowej,
  • pozyskanie kadry menedżerskiej i inżynieryjnej oraz wykwalifikowanych specjalistów metodami rekrutacji bezpośredniej,
  • leasing pracowników na potrzeby realizacji krótkoterminowych celów, wymagających tymczasowego zwiększenia kadr,
  • kompleksowe doradztwo w obszarze prawa pracy.

Oparta na wielopoziomowej współpracy wielu doświadczonych ekspertów HR, nasza oferta planowania zatrudnienia gwarantuje uzyskanie przez Państwa firmę stabilnej pozycji w początkowym okresie istnienia przedsiębiorstwa oraz skuteczną realizację celów biznesowych w fazie rozwoju. Główne hasło jednego z unijnych programów rozwoju mówi, że człowiek jest najlepszą inwestycją – w Brasco Recruitment naszym celem jest pomóc zainwestować mądrze i perspektywicznie.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl