FAQ pracodawcy

Firma Brasco S.C. posiada wpis do KRAZ – Krajowego Rejestru Agencji Zatrudnienia, pod numerem rejestrowym 6577. Posiadanie ważnego wpisu jest podstawą legalnej i zgodnej z prawem działalności w charakterze agencji zatrudnienia. Wpis można łatwo zweryfikować na stronie internetowej KRAZ.
Współpraca z naszą agencją zatrudnienia to najwyższa efektywność w zakresie rekrutacji do pracy. Zapewniamy Państwa firmie wysoko wykwalifikowanych i aktywnych zawodowo pracowników. Działamy w oparciu o innowacyjne i efektywne techniki rekrutacji. Wykorzystując nowoczesne narzędzia informatyczne, przygotowujemy niezbędną dokumentację oraz pomagamy w kwestiach związanych z planowaniem zatrudnienia.

Zajmujemy się również zatrudnieniem pracowników z Ukrainy i obsługą formalno-prawną, związaną z tym procesem.

Nasi specjaliści do spraw rekrutacji i selekcji pracowników traktują szybkość realizacji usługi priorytetowo. Kładziemy duży nacisk na to, aby czas dostarczenia pracowników był jak najkrótszy. Dzięki rozbudowanej bazie danych jesteśmy w stanie zapewnić Państwu szybki i skuteczny proces rekrutacyjny.
Rekrutacja pracowników jest oparta o wielostopniową selekcje. Dzięki temu zyskujemy pewność, że umiejętności kandydatów będą odpowiadać wymaganiom i oczekiwaniom Państwa firmy.

Do skutecznej weryfikacji wykorzystujemy testy kwalifikacyjne, sprawdzamy dokumentację zawodową, referencje oraz znajomość języków obcych.

Jeśli wybrany przez naszą agencję rekrutacyjną pracownik nie spełni oczekiwań Państwa firmy, Brasco gwarantuje nieodpłatne zastąpienie go nowym, spełniającym oczekwiania kandydatem.
Podpisanie umowy o współpracę nie wiąże się z żadnymi kosztami, gdyż jedną z naczelnych zasad naszej działalności jest reguła success fee. Oznacza to, że wynagrodzenie pobieramy za osiągnięte efekty, nie za przeprowadzone działania. Rozliczenie finansowe następuje po pomyślnym zakończeniu projektu rekrutacyjnego lub za czas przepracowany w Państwa firmie przez naszych pracowników tymczasowych.
Leasing pracowników to usługa, która pozwala na czasowe zwiększenie zatrudnienia w Państwa firmie przy minimum nakładów i formalności, gdyż obowiązki rekrutacyjne i rozliczeniowe (ZUS, US) przejmuje wtedy agencja Brasco. Leasing pracowniczy zdejmuje również z Państwa firmy konieczność prowadzenia dokumentacji personalnej.

Nasza agencja oferuje między innymi zatrudnienie pracowników z Ukrainy w modelu leasingowym.

Tak, nasza firma rekrutacyjna zajmuje się kompleksowym pozyskiwaniem pracowników z Ukrainy do pracy w Polsce.
Oferujemy model, w którym Państwa firma ponosi najmniejsze obciążenia finansowe i formalne. Samodzielnie przeprowadzamy rekrutację na Ukrainie i dopełniamy formalności. Obsługujemy również cały proces zatrudnienia i prowadzimy rozliczenia finansowe pracowników z Ukrainy. Dzięki temu po przyjeździe do Polski są oni natychmiast gotowi do pracy w Państwa firmie.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl