Kwaterunek pracowników z Ukrainy wolny od podatku

Od kilku lat na polskim rynku pracy można zaobserwować gwałtowny wzrost zainteresowania zatrudnianiem pracowników z Ukrainy przez przedsiębiorców. Obywatele wschodniej Europy są doceniani dzięki ich doświadczeniu, precyzyjności, a przede wszystkim dyspozycyjności. Praca w Polsce stała się dla Ukraińców dostępna na wyciągnięcie ręki od chwili, gdy Polacy zaczęli masowo emigrować poza granice kraju. Co więcej, włączenie obywateli Ukrainy do szeregów swojej firmy niesie ze sobą wiele korzyści, takich jak chociażby możliwość zakwaterowania ich na terenie Rzeczypospolitej bez konieczności uiszczania podatku.

Rekrutacja pracowników z Ukrainy a interes przedsiębiorcy

pracownicy z Ukrainy zakwaterowanieSądy WSA mieszczące się w Łodzi oraz w Opolu orzekły, że koszty związane z zakwaterowaniem pracowników z Ukrainy nie wymagają opodatkowania. Decyzja ta jest sprzeczna z interpretacją Urzędu Skarbowego, w której mowa jest o tym, że opłacanie czynszu dla Ukraińców jest jedną z części ich przychodu, co jest równoznaczne z koniecznością odprowadzenia za nie podatku.

Postanowienie sądów spotkało się z dużym entuzjazmem społeczeństwa, ponieważ jego skutki niosą korzyść zarówno dla przedsiębiorców, jak i pracowników ze wschodniej części Europy.

Zatrudnianie cudzoziemców przez polskich pracodawców jest obecnie spowodowane niewystarczającą liczbą rodaków chętnych podjąć pracę w kraju. Pracownicy z Ukrainy wymagają jednak od przedsiębiorcy tego, aby zapewnił im mieszkanie. Statystyki udostępnione przez Personnel Service informują, że blisko połowa firm gwarantuje zakwaterowanie kadrze, która przybyła spoza granicy Polski.

Zakwaterowanie pracowników z Ukrainy a składka ZUS

Opłacenie czynszu dla pracowników z zagranicy oznacza brak konieczności w zakresie pobrania oraz odprowadzenia zaliczki PIT. Jednocześnie stanowi integralną część podstawowej formy składek emerytalnych oraz rentowych. Oznacza to, że ostatnie orzeczenie sądów nie zwalnia pracodawców z uiszczania opłat na rzecz ZUS za Ukraińców decydujących się na podjęcie pracy za granicą swojego państwa. Ukraińców posiadających ubezpieczenie w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych przybywa każdego miesiąca. Obecnie ich liczba przekracza 400 tys.

Statystyki naświetlają również kilka innych kwestii. Do najbardziej interesujących z nich należą m.in.:

  • w ciągu ostatniego roku liczba pracowników z Ukrainy opłacających składki ZUS wzrosła o niemal 120 tys.;
  • suma wszystkich cudzoziemców zatrudnionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej wynosi bez mała 570 tys.;
  • 3/4 powyższej liczby to obywatele Ukrainy zatrudnieni w Polsce.

Oferty pracy za granicą bez znajomości języka są dla Ukraińców bardzo atrakcyjne, ponieważ wiele firm pośredniczących w znalezieniu zatrudnienia zapewnia uczestnictwo w kursach językowych. W taki sposób cudzoziemcy otrzymują możliwość uzyskania lepszych zarobków od tych, jakie mogą osiągnąć w swoim kraju. Mają także sposobność zdobycia nowych umiejętności.

Na zatrudnienie pracowników z Ukrainy decyduje się coraz większa liczba przedsiębiorców. Ukraińcy znajdują zatrudnienie w fabrykach, sklepach, a także w charakterze fachowców takich jak elektrycy, hydraulicy, czy też szeroko pojęci budowlańcy. Kobiety z kolei bez trudu najmują się jako pomoce domowe, opiekunki dla dzieci i osób w podeszłym wieku, a także pokojówki. Polski rynek pracy jest otwarty na cudzoziemców, ponieważ wielu Polaków zdecydowało się na opuszczenie granic kraju i podjęcie zatrudnienia w Niemczech, Anglii oraz innych regionach zachodniej Europy.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl