Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy – praktyczny poradnik

Obywatele wschodnich państw europejskich coraz częściej zgłaszają chęć do podjęcia pracy za granicą, a konkretnie w Polsce. Z tego względu liczba przedsiębiorców zastanawiających się nad tym, jak zatrudnić pracowników z Ukrainy, Mołdawii, Gruzji czy Białorusi, ulega gwałtownemu wzrostowi. Legalne zatrudnienie osób z krajów spoza granic Unii Europejskiej wymaga dopełnienia licznych formalności. Z tego względu na równi z zainteresowaniem wokół pozyskiwania pracowników ze wschodu, utrzymuje się popularność usług świadczonych przez firmy rekrutacyjne, czy agencje pośredniczące zatrudnieniu.

Kwestie formalne, czyli jak zatrudnić pracowników z Ukrainy

Przedsiębiorcy chcący legalnie przyjąć do pracy obywatela Ukrainy, są zobowiązani do złożenia oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obcokrajowcowi. Dokument należy dostarczyć do Powiatowego Urzędu Pracy.

zatrudnienie pracowników ze wschoduUkrainiec może rozpocząć pracę dopiero, gdy pracownicy urzędu zarejestrują oświadczenie, a pracodawca je odbierze. Proces ten może trwać jeden dzień lub kilka tygodni. Wszystko jest tutaj uzależnione od natężenia obowiązków osób zatrudnionych w PUP.

Wydany dokument stanowi jednocześnie podstawę możliwości ubiegania się o wizę roboczą przez cudzoziemca, która w odróżnieniu od wizy turystycznej jest równoznaczna z upoważnieniem go do wykonywania prac zarobkowych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Pracownicy z Ukrainy zatrudniani są na takich samych warunkach jak Polacy. Oznacza to, że w przypadku zawarcia z nimi umów o pracę, pracodawcy są zobowiązani do zgłoszenia ich w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w terminie 7 dni. Jedyną różnicą jest tutaj fakt, że zamiast posługiwania się numerem PESEL pracobiorców, używa się numeru, który widnieje w ich paszporcie.

Z informacji przestawionych powyżej jasno wynika, że odpowiedź na pytanie „jak zatrudnić pracowników z Ukrainy?”, nie należy do skomplikowanych.

Co powinno się znaleźć w oświadczeniu?

Pracodawca składając oświadczenie powinien w nim zawrzeć m.in.:

  • dane identyfikacyjne firmy, w której ma zostać zatrudniony cudzoziemiec;
  • dane zatrudnianego obcokrajowca;
  • adres miejsca pracy;
  • informacje o okresie, w jakim ma być zatrudniony pracobiorca.

Należy pamiętać, że łączny czas wykonywania pracy na terenie Polski przez obywatela Ukrainy, nie może przekraczać 180 dni, w trakcie trwania jednego roku. Jeśli jednak po upływie 6 miesięcy ukraiński pracownik chce kontynuować dotychczasowe zajęcie, może on ubiegać się o jednolite pozwolenie na pobyt czasowy i pracę, lub starać się o zezwolenie na wykonywanie pracy. Bez względu na to, który sposób zostanie wybrany przez Ukraińca, każdorazowo powinien on kierować swoje wnioski do wydziału spraw cudzoziemców w odpowiednim Urzędzie Wojewódzkim.

Jeśli jesteś jednym z przedsiębiorców, którzy zastanawiają się nad tym jak zatrudnić pracowników z Ukrainy lub innych z państw wschodniej Europy, to oferujemy Ci wsparcie naszej agencji pośrednictwa pracy. Chętnie weźmiemy na siebie wszelkie sprawy formalne i dopilnujemy, aby kandydaci na dane stanowiska byli uosobieniem Twoich indywidualnych wymagań.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl