Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy – co musi wiedzieć pracodawca?

Ukraińscy pracownicy od 2014 roku szturmują polski rynek pracy. Szacuje się, że może pracować ich w Polsce około miliona. Prosta procedura zatrudnienia powoduje, że są chętnie wybierani przez polskich pracodawców.

Mimo uproszczeń, pewnych formalności musimy jednak dopilnować. Podpowiadamy, jak zatrudnić pracowników z Ukrainy, aby cały proces był uporządkowany i zgodny z przepisami.

Zatrudnianie pracowników z Ukrainy po 2014 roku

Z początkiem 2014 roku polski rząd poluźnił przepisy dotyczące zatrudniania pracowników z Ukrainy i kilku innych państw wschodniej Europy. Pozwolenie na pracę, kosztowne (ok. 1000 zł) i trudne do uzyskania, zostało niejako zastąpione tzw. oświadczeniem o zamiarze powierzenia wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy. Ograniczeniem jest jednak maksymalnie 6-miesięczny czas pracy w ciągu 12 miesięcy. W innym wypadku nadal wymagane jest pozwolenie na pracę.

Zmiana w przepisach dotyczy też okresu, przez jaki pracownik ze Wschodu może pracować w sposób ciągły. Od 2014 roku praca może być wykonywana przez pół roku bez przerw. Uchylone przepisy pozwalały na maksymalnie 3-miesięczny okres zatrudnienia.

Jeśli zastanawiamy się, jak zatrudnić pracowników z Ukrainy, musimy przestrzegać ściśle podanych terminów.

Jak zatrudnić pracowników z Ukrainy? – złożenie oświadczenia

Okazało się, że nowe przepisy spełniły swoją rolę i korzystnie wpłynęły na rodzimy rynek pracy. Uproszczona formuła zatrudnienia spowodowała że polscy pracodawcy lawinowo zaczęli składać oświadczenia o zamiarze powierzenia pracy obcokrajowcowi.

oświadczenie na temat ukraińskiego pracownika wypełnia pracodawcaOświadczenie to krótki, jednostronnicowy dokument, w którym podajemy:

  • dane zatrudniającego (firmy lub osoby fizycznej),
  • przewidywane daty rozpoczęcia i zakończenia pracy,
  • rodzaj i miejsce wykonywanej pracy,
  • typ zawieranej umowy (o pracę, o dzieło, zlecenie),
  • dane osobowe i wizowe zatrudnianego.

Wypełnione oświadczenie składamy w powiatowym urzędzie pracy. Następnie musimy czekać na rejestrację oświadczenia. Urzędy zazwyczaj dają sobie do 10 dni roboczych na rejestrację, ale czasami już następnego dnia możemy odebrać zatwierdzony dokument. Cała procedura jest bezpłatna.

Uzyskanie właściwej wizy wjazdowej

Pracownicy z Ukrainy, aby móc legalnie pracować w Polsce, potrzebują dokumentu, poświadczającego tzw. tytuł pobytowy w Polsce – czyli polskiej wizy. Nie może to być jednak wiza turystyczna.

Wiza zezwalająca na podjęcie pracy jest wydawana na podstawie zarejestrowanego w urzędzie pracy oświadczenia, dlatego oryginał dokumentu musimy przesłać pracownikowi, którego chcemy zatrudnić. Na podstawie informacji zawartych w oświadczeniu o zamiarze powierzenia pracy wydawany jest dokument wizowy.

Obywatele Ukrainy zamierzający pracować w Polsce na podstawie oświadczenia muszą się starać o tzw. wizę narodową typu D, uprawnia ona bowiem do pobytu na terenie Polski dłuższego niż 90 dni. Wizy D są wydawane na okres nie dłuższy niż rok. Obywatele Ukrainy są zwolnienie z opłaty wizowej.

Ubezpieczenie i zameldowanie pracowników z Ukrainy

Pracownicy ukraińscy podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu w ZUS. Pracownika takiego należy zgłosić w ciągu 7 dni od od chwili powstania wymogu ubezpieczenia – czyli z pierwszym dniem pracy. Dokonujemy tego na identycznym druku jak w przypadku polskich pracowników – ZUS ZUA – ale wypełniamy inne rubryki. Szczegółowych informacji i pomocy udzielają na miejscu pracownicy urzędu.

Poza tym nasz pracownik z Ukrainy musi w ciągu 4 dni od przybycia do Polski zameldować się na pobyt czasowy w miejscowym urzędzie gminy. Jeśli czas zameldowania będzie dłuższy niż pół roku, gmina przyzna też obcokrajowcowi numer PESEL.

Na koniec można jeszcze zapytać – jak traktować pracowników z Ukrainy? Przede wszystkim, zgodnie z etyką pracy i przepisami prawa. Należy pamiętać o odprowadzaniu zaliczek na podatek dochodowy i składek ubezpieczeniowych. Rzetelne wywiązywanie się z obowiązków pracodawcy na pewno zaprocentuje w postaci lojalnego i wydajnego pracownika.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl