5 powodów, dla których warto zatrudnić pracowników z Ukrainy

Można powiedzieć, że pod pewnymi względami polski rynek pracy dorównał swoim poziomem do zachodnich. Mianowicie – brakuje wykwalifikowanych pracowników w wielu branżach. Brakuje informatyków, spawaczy, budowlańców, lekarzy i pielęgniarek, zawodowych kierowców.

Odpowiedzią na deficyty kadrowe stają się dziś pracownicy z Ukrainy. Agencja nasza zajmuje się między innymi rekrutacją ukraińskich pracowników dla wielu polskich pracodawców. Przedstawiamy dziś 5 powodów, dla których warto zatrudniać pośredników z Ukrainy.

1. Bliskość językowa i kulturowa

Społeczeństwo polskie i ukraińskie łączy wiele podobieństw. Nasze języki są językami słowiańskimi, dzięki czemu łatwiej się nam między sobą porozumiewać. Ukraińcy pracujący w Polsce chętnie i łatwo uczą się polskiego. Bliskość geograficzna sprawiła, że historia podobnie ukształtowała nasze dzieje. Polakom bliżej do ukraińskich sąsiadów, niż do przysłowiowych bratanków – Węgrów.

2. Łatwość zatrudnienia – uproszczone przepisy dla pracowników z Ukrainy

W przypadku pracowników z Ukrainy obowiązują uproszczone procedury zatrudnienia. Nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na pracę i przeprowadzanie tzw. testu rynku pracy. Wystarczy oświadczenie pracodawcy o zamiarze zatrudnienia. Jedyne ograniczenie to czas pracy pracownika ukraińskiego w Polsce. Nie może on przekroczyć 6 miesięcy w ciągu roku. Może to być praca nieciągła i wykonywana dla różnych pracodawców. Ale jeśli pracodawca chce zatrudnić pracownika z Ukrainy na stałe, ten musi uzyskać pozwolenie na pracę.

Przy zatrudnianiu pracowników z Ukrainy pośrednictwo agencji zatrudnienia pomoże w szybkim i bezbłędnym załatwieniu wszystkich procedur i formalności.

3. Silna motywacja do pracy

Ukraińscy pracownicy przyjeżdżają do Polski głównie jednym celu – żeby zarobić możliwie jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Czyni to z nich bardzo solidnych i wydajnych pracowników. Nie bez powodu wśród pracodawców panuje ugruntowana opinia o pracowitości Ukraińców. Z racji na czasowy charakter zatrudnienia, każda możliwa forma dorobienia do standardowej pensji (nadgodziny, praca w dni wolne) jest przez nich odbierana jako szansa, a nie zło konieczne. Częstokroć pracują więc więcej niż 40 godzin w tygodniu.

4. Atrakcyjne dla pracodawcy warunki finansowe

Nie jest tajemnicą, że stawki godzinowe akceptowalne przez pracowników z Ukrainy są niższe niż te, do których przyzwyczajony jest polski pracownik. Z badań przeprowadzonych przez NBP wynika, że średnia miesięczna płaca dla Ukraińca pracującego w Polsce wynosi 2000 zł. Średnia miesięczna pensja na Ukrainie wynosi ok. 850 zł. Statystycznie więc przeciętny pracownik z Ukrainy może liczyć na dwuipółkrotnie większe zarobki w Polsce niż w ojczyźnie. Ukraińscy pracownicy w związku z tym nie stawiają wygórowanych żądań pracodawcom, gdyż większość zarobków i tak wydają u siebie, a siła nabywcza polskiej pensji jest dla nich bardzo atrakcyjna.

5. Elastyczne formy zatrudnienia

Pracodawcy potrzebujący okresowo lub na stałe pracowników z Ukrainy pośrednictwo w zatrudnieniu często zlecają agencjom zatrudnienia. Profesjonalne firmy rekrutacyjne zapewniają różnorodne rozwiązania kadrowe: leasing pracowniczy, prace tymczasową, zatrudnienie na próbę, rekrutację na stałe stanowisko pracy. Z racji tego, że większość pracowników z Ukrainy pracuje w półrocznym cyklu (co wynika z przepisów o zatrudnieniu), skorzystanie z pośrednictwa agencji pracy jest dla polskich pracodawców dużym ułatwieniem.

Pracownicy z Ukrainy to pozytywne zjawisko na polskim rynku pracy. Uzupełniając braki pracownicze, jednocześnie stymulują wzrost gospodarczy. Pracują często w sektorach tradycyjnie uważanych za nisko płatne, jak rolnictwo czy usługi w gospodarstwach domowych (sprzątanie, opieka nad dziećmi), dzięki czemu polscy rolnicy i rodziny po prostu mają kogo zatrudnić. Warto więc zatrudniać pracowników z Ukrainy – z pożytkiem dla wszystkich uczestników rynku zatrudnienia.

DANE KONTAKTOWE

Brasco Recruitment
ul. Zaparkowa 1
42-400 Zawiercie

TELEFON
Tel: +48 32 670 02 80
E-MAIL
info@brascorecruitment.pl